Triplet cross-multiplication calculation online. Direct and Inverse Proportions (Indirect Proportions). Easy to use, immediate result.
✅ Tested by user.

Monday, June 29, 2020

Zachovat proporce - jak vypočítat druhý rozměr, když není automaticky?

V mnohých programech a aplikacích, pokud upravujete obrázky, máte možnost rozměry obrázku (výšku a šářku) nastavit napevno tak jak ji zadáte (hrozí deformace, pokud neodhadnete poměry stran), nebo s využitím funkce zachovat proporce se poměr stran drží a obrázek nebo objekt by se doformovat neměl.

Thursday, June 25, 2020

Why did I prepare a page with the calculation of cross-multiplication online?

At school, I learned to count a triple, we learned the cross-multiplication. In the case of direct proportionality, something like:

Proč jsem vytvořil stránku s výpočtem trojčlenky online?

Na škole jsem se učil počítat trojčlenku, učili jsme se na to logický postup. V případě přímé úměrnosti něco jako:

Zachovat proporce - jak vypočítat druhý rozměr, když není automaticky?

V mnohých programech a aplikacích, pokud upravujete obrázky, máte možnost rozměry obrázku (výšku a šářku) nastavit napevno tak jak ji zadáte...