Triplet cross-multiplication calculation online. Direct and Inverse Proportions (Indirect Proportions). Easy to use, immediate result.
✅ Tested by user.

Monday, June 29, 2020

Zachovat proporce - jak vypočítat druhý rozměr, když není automaticky?

V mnohých programech a aplikacích, pokud upravujete obrázky, máte možnost rozměry obrázku (výšku a šářku) nastavit napevno tak jak ji zadáte (hrozí deformace, pokud neodhadnete poměry stran), nebo s využitím funkce zachovat proporce se poměr stran drží a obrázek nebo objekt by se doformovat neměl.

Některé programy ovšem tuto funkci nemají, přestože se s nimi jinak pracuje dobře. Například v práci často využívám program Balsamiq Wireframes a tam objekty poměrově zmenšovat nejdou. Jak tedy rychle zjistit rozměry nového obrázku při zachování poměru stran?

Jak vypočítat novou šířku pro obrázek?

Můžete využít kalkulačku trojčlenky online. Využijte možnost přímé úměry. Budete mít obrázek o rozměru 722px x 430px (šířka x výška). Jak vypočítat šířku pro novou výšku 150px?

430px « » 722px
150px « » [252 zaokrouhleně - vypočítaná hodnota]

Jak vypočítat novou výšku pro obrázek?

Využijte stejný formulář pro výpočet přímé úměry. Zadejte akorát hodnoty v obráceném pořadí. Pamatujte, že v tabulce musí být stejné typ pod sebou - v tomto případě výška pod výškou a šířka pod šířkou. Vaše data pro vložení budou vypadat takhle:

722px « » 430px
300px « » [178 zaokrouhleně - vypočítaná hodnota]

Zachovat proporce - jak vypočítat druhý rozměr, když není automaticky?

V mnohých programech a aplikacích, pokud upravujete obrázky, máte možnost rozměry obrázku (výšku a šářku) nastavit napevno tak jak ji zadáte...